Ramudden

Hållbarhetsrapport 2019

Ramudden är en leverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer och de hjälper också till att säkra publika platser och kritiska byggnader.

Vi hjälper Ramudden med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete genom en uppskattad hållbarhetsrapport.

”Sthlm Kommunikation har gjort ett fantastiskt arbete med form och layout och skickligt fångat Ramuddens budskap. Vi är glada och stolta över att hållbarhetsredovisningen tagits emot så väl, både internt och externt.” Nickan Larsson, KMA/HSEQ-manager, Ramudden

Profoto

Årsredovisning 2019

Profoto är en världsledande producent av fotoblixtar till fotografer och numera även till ambitiösa amatörer genom deras nya smartphoneblixtar. 
Bolaget omsatte drygt 800 miljoner kronor 2019.

Sthlm Kommunikation har hjälpt Profoto med rådgivning inom investor relations för att synliggöra bolaget mot nya målgrupper. Vi har skrivit och formgivit deras integrerade årsredovisning och hållbarhetsrapport och tagit fram mallar för kvartalsrapporter. I uppdraget ingick också att beskriva hållbarhetsarbetet för en bredare grupp.

”Profoto har nyligen påbörjat en resa mot större offentlighet och som en del av denna process har Sthlm Kommunikation hjälpt oss med finansiella rapporter och hållbarhetsrapporter. Deras hjälp har varit gedigen och de har samma starka känsla för detaljer som vi har.” Petter Sylvan, VP Finance, Profoto

Järntorget

Årsredovisning 2019

Järntorget producerar flerfamiljshus och småhus och  utvecklar även hyresrätts- och studentbostadsfastigheter med Storstockholm som hemmaplan.

Förutom en del annat har vi hjälpt Järntorget med att formge, strukturera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

“Sthlm Kommunikation har i hela vår process varit proffsiga, proaktiva och engagerade. De har verkligen hållit vad de har lovat. Ägare, styrelse och ledning är alla supernöjda med resultatet. Det har varit ett stort nöje att arbeta tillsammans med byrån och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete”. Ulf Pettersson, CFO Järntorget

Fingerprints

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Fingerprints, är ett globalt biometriföretag. Lösningarna, som ofta är fingeravtryckssensorer, finns i hundratals miljoner smartphones, lås- och passersystem och betalkort.

Sthlm Kommunikation har hjälpt Fingerprints producera sin års- och hållbarhetsredovisning i flera år.

ALMI

Årsredovisning 2019

Almi är ett statligt ägt företag vars uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt. Företagets syfte är att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Almi erbjuder lån och affärsutveckling samt investerar riskkapital i företag i tidiga skeden.

Almi är vår kund sedan 2010 och vi har utvecklat deras årsredovisning under åren. Stort fokus har de senare åren legat på hållbarhetsrapporten.

MIPS

Årsredovisning 2019

MIPS är ett midcap-bolag som tillverkar en lösning utformad för att förbättra hjälmars säkerhet. Den grundar sig på över 20 års forskning och utveckling tillsammans med KTH och Karolinska Institutet. MIPS Brain Protection System säljs till den globala hjälmindustrin.

En riktigt snygg årsredovisning med bilder av världsledande fotografer, vackert papper och tryck med både matt och blankt silver.

”Sthlm Kommunikation hjälper oss att producera MIPS årsredovisning. Vår målgrupp är omfattande och vi tycker att ”Sthlm Kommunikation har lyckats mycket bra med att skapa en form som speglar oss som bolag och som dessutom lockat till läsning.” Max Strandwitz, vd MIPS

Attendo

Magasin

Attendo ville med magasinet Omsorg få hjälp med att kommunicera med sina medarbetare och andra på boenden, inom hemtjänsten mm. Med Jonas Rehnbergs och Vendela Zandéns stora professionalitet och omfattande erfarenhet tog vi fram magasinet Omsorg. Magasinet handlar om det otroliga arbete som Attendos omsorgshjältar gör – varvat med fina porträtt, recept, annonser, plocksidor mm. Allt som gör att man får lust att läsa.

“Med Magasinet Omsorg tar vi ett sjumilakliv i vår berättande kommunikation. Ni är verkligen professionella – ingen tvekan om att Sthlm Kommunikation kan göra magasin. Vi är riktigt nöjda med slutresultatet!”
Stefan Svanström, chef Samhällskommunikation, Attendo

Hjärnfonden

Årsredovisning 2019

Hjärnfonden är en av de viktigaste finansiärerna av svensk hjärnforskning. Fonden är en ideell insamlingsstiftelse med 90-konto, är partipolitiskt obunden och utan statligt stöd. Hjärnfondens har två huvuduppgifter:
1. Stödja forskning om hjärnan och dess sjukdomar genom att dela ut stipendier och därmed bidra till att rädda liv och skapa bättre förutsättningar för alla som är drabbade av hjärnans ohälsa.
2. Informera och öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar och aktivt arbeta med påverkan.

Vi har hjälpt Hjärnfonden med produktion och layout av deras årsredovisning under ett antal år. Vi rabatterar vårt pris och på så vis stöttar Sthlm Kommunikation hjärnforskningen.

Anticimex

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Anticimex är ett modernt skadedjurskontrollföretag. Genom förebyggande åtgärder, djup kunskap och digital teknik skapar bolaget hälsosamma miljöer för företag och privatpersoner runt om i världen. Bolaget som är privatägt grundades för 85 år sedan och omsätter cirka 8 miljarder kronor, har verksamhet i 18 länder och cirka 7 100 medarbetare.

Vi har stöttat Anticimex med produktion av årsredovisning och hållbarhetsrapport i många år. Vi skriver texter, gör case-intervjuer och paketerar informationen för att göra den läsvärd och lockande.

Apoteket

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Apoteket är vår kund sedan 2010. Vi har stött Apoteket i utvecklingen av en integrerad rapportering där hållbarheten har stort fokus. I uppdraget har ingått att utveckla en helt ny form för den finansiella rapporteringen. Därutöver har vi under åren tagit fram ett antal företagspresentationer, digitala kortversioner, sk one-pagers, fotomanér mm åt bolaget.

” Apoteket strävar efter ständig förenkling och förbättring, samtidigt som vi har höga krav på att våra produkter ska vara både informativa och tillgängliga. Sthlm Kommunikation har varit en långsiktig partner i vår förändringsprocess. De är lyhörda för våra behov, flexibla i sitt arbetssätt och bidrar ned stort engagemang till förbättringar avseende både form och innehåll.” Louise Thulin, chef koncernekonomi Apoteket

ContextVision

Årsredovisning 2019

ContextVision erbjuder intelligent teknologi för att förbättra medicinska bilder och skapa nya möjligheter inom sjukvården, främst med hjälp av AI. Om sjukvården ökar nyttjandet av digitalisering och andra tekniska lösningar skulle det avlasta den kostnadsintensiva vårdapparaten en hel del.

Vi hjälper ContextVision med att förklara sin affärsmodell, skriva texter och producera årsredovisningen.

Stillfront

Årsredovisning 2019

Stillfront är ett snabbväxande gamingbolag noterat på First North Premier med ett börsvärde på drygt 20 miljarder kronor. Affärsidén är att förvärva och utveckla spelstudios runt om i världen. Den breda portföljen av online-spel vänder sig till kvinnor och män mellan 25-45 år. Vi har hjälpt Stillfront att ta fram en helt ny grafisk profil, med allt från logo till webbsida. Och såklart design och produktion av årsredovisningen på 140 sidor med tre olika papper,  handklistrad etikett och distribuerad i cellofanpåse. Stylish med en twist.

”Vår grafiska form som Sthlm Kommunikation har tagit fram speglar avvägningen mellan ”corporate” och ”gaming” väl. Den kreativa processen har varit ett nöje.” Sofia Wretman, IR- och kommunikationschef, Stillfront Group

Addnode 2019 Test

Testar kvadratiska bilder utfallande för koll på laptop och mobil.

Addnode

Årsredovisning 2019

Addnode förvärvar, driver och utvecklar kunskapsledande bolag som digitaliserar samhället. Bolaget ligger på börsens midcap-lista. Vi har arbetat med Addnode i flera år och inledde med att revidera formen. Förutom att producera årsredovisningen skriver vi texter, språkgranskar och stöttar med kvartalsrapporter. Vi har också skrivit webbtexter, tagit fram bilder till webb och hjälpt med att bygga en bildbank.

OK ekonomisk förening

Årsredovisning 2019

OK ekonomisk förening är ett kooperativt och medlemsägt företag med cirka 750 000
medlemmar och ägare runt om i Sverige. Drivmedel och stationsrörelse utgör de största verksamhetsområdena.

Tidigare år bestod OK:s årsredovisningen av flera separata delar och föreningen ville få hjälp med ny integrerad form och disposition. Vi hjälper med form, skriver hållbarhetstexter, foto och produktion och försöker vara ett kompetent och utmanande bollplank åt OK:s duktiga team.

”Sthlm Kommunikation har hjälpt oss att producera vår årsredovisning och vi är glada över vårt fina samarbete där de hjälper oss med form och projektledning. Det är ett lösningsorienterat och leveranssäkert gäng som ofta kommer med kloka inspel och synpunkter, vilket höjer nivån på slutresultatet.” Linda Glauser, kommunikationsansvarig, OK ekonomisk förening

Nynäs

Årsredovisning 2019

Nynäs är ett annorlunda oljebolag. I samarbete med bolagets kunder utnyttjar de oljans fulla potential och skapar värdefulla tillämpningar för olika användare och för vårt samhälle. Överallt omkring oss finns produkter och tjänster som har tillverkats – eller gjorts möjliga – av Nynäs nafteniska oljor och bitumen.

Vi formger, ger strategisk rådgivning om innehåll och hållbarhet och producerar årsredovisningen.

 

Thule

Årsredovisning 2019

THULE GROUP som är noterat på Nasdaq Stockholms largecap-lista har vi jobbat med sedan 2011. Thule är världsledande på produkter som cykelhållare, takboxar, barnvagnar samt ryggsäckar och bagage. Företaget har en global verksamhet och produkterna säljs på 140 marknader.

Vi hjälper Thule med att beskriva sin verksamhet och kommunicera sitt hållbarhetsarbete i en gedigen årsredovisning.

Det är en utmaning att på ett tydligt och konsekvent sätt beskriva företagets breda verksamhet och produktportfölj utan att bli för detaljerad, men ändå fånga de nyanser och den känsla som är så tydlig i företaget.  Thule har ett fantastiskt bildmaterial som gör årsredovisningen till en njutning för ögat och som samtidigt ska verka som illustrationer för texten och det innehåll företaget vill förmedla.

Årsredovisningarna har flera gånger varit nominerade i Publishingpriset.

”Sthlm Kommunikation är en trygg och solid partner som med en liten och tight organisation arbetar snabbt och flexibelt. De har en hög kreativitet och känsla för produktens utseende och funktion, alltid förankrat i målgruppens behov.” Fredrik Erlandsson, kommunikations- och IR-direktör, Thule Group

Rottneros

Årsredovisning 2019

Rottneros utvecklar och producerar pappersmassa av hög kvalitet. Aktien är noterad på börsens midcap-lista. Vi formger och ger strategisk rådgivning om innehåll och hållbarhet.

 ”När Rottneros bytte grafisk profil ville vi ta ett omtag med hela årsredovisningen. Sthlm Kommunikation hjälpte oss med bland annat disposition, formgivning och ett större fokus på hållbarhetsrapporteringen. Vi hade ett smidigt och effektivt samarbete och är jättenöjda med slutresultatet.” Monica Pasanen, CFO, Rottneros

LFV

Årsredovisning 2019

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning  för civil och militär luftfart. LFVs flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum.

LVF var först i världen med flygtrafikledning på distans och driver digitaliseringen inom flera områden. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder kronor.

LFV behöver hjälp med disposition, layout, text och produktion av sin årsredovisning.