Sthlm Kommunikation stödjer bolag med finansiell kommunikation, IR och hållbarhet.

Vi tar fram årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, prospekt, CMD-presentationer i PPT, kvartalsrapporter och investerarpresentationer samt stöttar med IR- och hållbarhetsrådgivning. I våra projekt ingår ofta strategisk rådgivning, texter, foto, form och original.

Vår erfarenhet från stora, komplicerade produktioner för statliga bolag, Large- och Mid Cap-bolag är omfattande och lång. Vi gör mycket arbete internt men vid behov samarbetar vi med några av branschens duktigaste formgivare, originalare och skribenter. Varumärkes- och designuppdrag görs genom vår systerbyrå Uniform.

Sthlm Kommunikation uppmuntrar och hjälper våra kunder att stärka sitt strategiska hållbarhetsarbete och sin hållbarhetskommunikation och att kontinuerligt förbättra arbetsprocesser och transparens i sin lagstadgade eller frivilliga hållbarhetsrapportering. Vi stödjer Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vår största påverkan ligger inom mål 12, delmål 12-6: Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.