WEBB

ONEPAGER

Ett sätt att återanvända och sprida årsredovisningens innehåll är att göra en sk onepager, en kampanjsida på webben. Korta texter, citat, gärna filmer och ett kortare urval av finansiell information och en länk till den fullständiga årsredovisnings-pdf:en.

PDF OCH INTERAKTIV PDF

En pdf är den allra vanligaste formen av digital rapportering. Det är en kopia av den tryckta rapporten, är enkel att ta fram och kan med interaktivitet bli ännu mer läsvänlig. En pdf kan ha en bläddringsbar innehållsförteckning, inbäddade filmer och ljud.

APOTEKET
ONEPAGER

ADDNODE
IR-WEBB

MUNTERS
INTERAKTIV PDF

STHLM KOMMUNIKATION & IR AB · KARLBERGSVÄGEN 32A · SE 113 27 STOCKHOLM
+46 8 410 076 05 · INFO@STHLMKOM.SE