WEB

Onepager

Ett sätt att återanvända och sprida årsredovisningens innehåll är att göra en sk Onepager, en kampanjsida på webben som är responsiv och funkar bäst på telefon och läsplatta. Korta texter, citat, gärna filmer och ett kortare urval av finansiell information och så en länk till den fullständiga årsredovisningspdf:en. Här är ett exempel på den kortversion vi gjorde åt Apoteket 2019.

 

Interaktiva pdf:er

En pdf är den allra vanligaste formen av digital rapportering. Det är en kopia av den tryckta rapporten, är enkel och i princip gratis att ta fram och kan med interaktivitet bli ännu mer läsvänlig. En pdf kan till exempel ha en bläddringsbar innehållsförteckning, inbäddade filmer, ljud och vara läsbar på läsplatta. Som exempel kan du titta på denna länkade årsredovisning som vi producerade i år.

HTML/online

En html-produkt är sökbar, lätt att upptäckas av Googles sökmotorer och möjlig att delas i sociala nätverk. Den kan ha förstoringsbara och interaktiva diagram och tabeller och vara lättillgänglig för funktionshindrade.

Med ett statistikverktyg får man en tydlig bild av vilken information besökaren efterfrågar och hur de navigerar genom rapporten.