Investor Relations

Förstår kapitalmarknaden er affär? Finns ett tydligt investment case? Är ni tydliga med omvärldens drivkrafter och era strategier som svarar mot dessa? Redogör ni för er måluppfyllelse? Är informationen konsekvent – i olika kanaler och över tid? Finns en informationspolicy, kommunikationsstrategi och -plan?

Vi har stor erfarenhet av företags kommunikationsbehov och tar uppdrag som omfattar det mesta inom IR och koncernkommunikation: Årsredovisningen, kvartalsrapporter, struktur och innehåll för hemsidor, presentationer, årsstämmor, analytikermöten, pressmeddelanden och kommunikationsplaner samt video- och podproduktioner.

Hämta presentationen från vårt IR-seminarium för small cap-bolag här.

 

Prospekt

Under åren har vi hjälpt många kunder att ta fram prospekt för listbyten, IPOs och liknande. Vi arbetar även i dessa situationer med stor beredskap och snäva tidsramar. Vår kompetens omfattar analys, text, grafisk utformning och projektledning.

När det gäller tryck och distribution samarbetar vi med flera olika tryckerier.

Ring oss gärna för en offert, +46 8 410 076 05.

 

PR och mediaträning

Vi hjälper våra kunder att etablera långsiktiga och förtroendefulla relationer med hjälp av mediaträning och -bearbetning samt genom att skriva pressreleaser.

 

Presentationsmaterial

Vi hjälper er att kommunicera om er verksamhet till olika professionella målgrupper, inför rekryteringsmässor, mot leverantörer, externa nätverk mm. Som exempel tar vi fram företagspresentationer, broschyrer och foldrar, mässmaterial, grafiska profiler och logotyper.