Årsredovisningen gör bolagets affär begriplig

En av årsredovisningens viktigaste uppgifter är att förklara hur bolaget skapar värde åt ägare och andra intressenter. Att göra bolagets affär begriplig. Det är ett genomarbetat dokument som behandlar året som har gått och de strategier och målsättningar som gäller för några år framåt. Detta hjälper vi våra kunder med.

EXEMPEL PÅ ÅRETS UPPDRAG

Apoteket AB

”Vi har sedan flera år ett mycket bra samarbete med Sthlm Kommunikation & IR. De hjälper oss framför allt med formgivning och produktion av Apotekets års- och hållbarhetsredovisningar samt med kvartalsrapporter. Vi är mycket nöjda med resultatet och tycker att produkterna blir informativa, tydliga och fina. Jag rekommenderar gärna Sthlm Kommunikation & IR:s kompetenta team.”

Jeanette Persson

Kommunikation, Apoteket AB

Thule Group AB

Vi har arbetat tillsammans med Sthlm Kommunikation sedan 2011 för produktion av års-, miljö- och hållbarhetsredovisningar. Det har varit ett aktivt samarbete där vi konkret arbetat tillsammans för att göra de bästa produkterna vi kan tänka oss.
 Sthlm Kommunikation är kunniga och flexibla. De har hög energi, stort engagemang, känsla för detaljerna och kunskap om regelverk och normer som så tydligt styr dessa produktioner.

Fredrik Erlandsson
SVP Communications, Thule Group AB 

Nynas AB

Vi är nöjda med den support och de nya tankar som vi får genom vårt samarbete med Sthlm Kommunikation som hjälper oss i arbetet med att producera vår årsredovisning och våra kvartalsrapporter.”

Hans Östlin
Communications Director, Nynas AB

Addnode Group

”I arbetet med årsredovisningen hade vi glädje av Sthlm Kommunikations tankar kring disposition, innehåll och hållbarhet. Dessutom hjälpte de oss att bearbeta texter och drev projektet framåt på ett professionellt sätt. Vi är mycket nöjda med produkten och samarbetet.”

Helena Nathhorst
CFO, Addnode Group

OK ekonomisk förening

Sthlm Kommunikation har för andra året i rad hjälpt oss att producera vår årsredovisning och vi är glada över vårt fina samarbete där de hjälper oss med framtagande av form samt projektledning. Det är ett lösningsorienterat och leveranssäkert gäng som ofta kommer med kloka inspel och synpunkter, vilket höjer nivån på slutresultatet.

Linda Glauser
Kommunikationsansvarig OK ekonomisk förening

MIPS

Sthlm Kommunikation har för andra året hjälpt oss producera MIPS årsredovisning. Vår målgrupp är omfattande och vi tycker att Sthlm Kommunikation har lyckats mycket bra med att skapa en form som speglar oss som bolag bra och dessutom lockar till läsning

Max Strandwitz
Vd, MIPS