• FINANSIELL KOMMUNIKATION

 • Vi erbjuder spetskompetens inom finansiell kommunikation och hjälper stora och små noterade och statligt ägda bolag samt företag på väg till börsen med allt från rapporter till strategisk rådgivning. Vi erbjuder även mallar i InDesign och Word för kunder som vill göra mer av jobbet själva. I tillägg hjälper vi med översättning, fotografering, illustrationer, tryck.


 • INVESTOR RELATIONS

 • En god och konsekvent kommunikation mot aktiemarknaden är ett viktigt verktyg för att stärka ett noterat bolags förtroende och förhoppningsvis bidra till en långsiktig positiv aktiekursutveckling. Vikten av att också ha en kommunikationsplan – för att maximera de positiva nyheterna eller minimera skadorna vid negativa – går inte att underskatta.

  Våra IR-konsulter har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna, ur både bolags- och börsperspektiv, och våra tjänster är ofta på retainerbas.


 • HÅLLBARHET

 • Vi rådger inom strategisk hållbarhetskommunikation inklusive föreslår disposition och skriver texter. Vi håller workshops kring intressent- och väsentlighetsanalyser och hjälper med hållbarhetsintegrering av verksamheten. Våra medarbetare kan lagkraven och har kunskap om internationella ramverk såsom GRI, SDG, UN Global Compact, EU-taxonomin och TCFD. Vi skriver styrdokument som till exempel policyer och uppförandekoder.

  Sedan 2018 har vi delat ut ett årligt pris, Bästa Hållbarhetsrapport, till Small Cap-bolag.


 • VARUMÄRKE & DESIGN

 • Systerbyrån Uniform Branding & Design reviderar och skapar nya varumärken. Allt från logos och företagsidentiteter till förpackningar och webbsidor. Bland kunderna finns stora internationella, såväl som små lokala, varumärken.