• FINANSIELL KOMMUNIKATION

  • Vi erbjuder spetskompetens inom finansiell kommunikation och hjälper våra kunder, stora och små noterade och statligt ägda bolag samt företag på väg till börsen med allt från rapporter till strategisk rådgivning. Vi erbjuder även mallar i InDesign och Word för kunder som vill göra mer av jobbet själva. I tillägg hjälper vi med översättning, fotografering, illustrationer, tryck.


  • HÅLLBARHET

  • Vi rådger inom strategisk hållbarhetskommunikation inklusive att föreslå disposition och skriva texter. Vi tar även uppdrag med att kartlägga leverantörsleden och fastställa intressent- och väsentlighetsanalyser. Vi kan lagkraven och har kunskap om internationella ramverk så som GRI, SDG, UN Global Compact och TCFD. Vi kan även stödja med att skriva policyer, samla in data om GHG-utsläpp, säkerställa styrdokument mm.
    Vi är initiativtagare till ett årligt pris Bästa Hållbarhetsrapport som vi sedan 2018 har delat ut till Small Cap bolag.


  • VARUMÄRKE & DESIGN

  • Systerbyrån Uniform Branding & Design reviderar och skapar nya varumärken. Allt från logos och företagsidentiteter till förpackningar och webbsidor. Bland kunderna finns stora internationella, såväl som små lokala, varumärken.