Årsredovisningen är ett av få dokument, om inte det enda, som är godkänd av både företagsledningen och styrelsen. Strategierna är sammanfattade, målsättningar är formulerade och många pedagogiska illustrationer är framtagna. Och det har kostat pengar och många interntimmar.

Varför inte låta informationen gå i kretslopp? Här är några förslag hur våra kunder och andra gör för att maximera nyttan med årsredovisningen

  • Försäkra dig om att bolagets HR-, ekonomi- och kommunikationsavdelningar har koll på årsredovisningen.
  • Ta fram en tryckt kortversion av årsredovisningen för bolagets medarbetare. Eller en pdf för intranätet.
  • I genomsnitt har endast fem procent av medarbetarna läst årsredovisningen. Kanske CFO, och andra i ledningsgruppen vill presentera årsredovisningen på ett internt möte. Uppmuntra till feed-back och ta med till nästa år. Eller varför inte ett medarbetarmöte efter varje kvartalsrapport?
  • Förra året tog IKEA fram en kortversion av hållbarhetsredovisningen för medarbetare. Och de bedömde personer i ansvarspositioner utifrån KPI:er som de tog från hållbarhetsredovisningen.
  • Uppdatera hemsidan med texterna från årsredovisningen, kundcasen, vd-ordet, beskrivningen av affärsmodellen.
  •  Uppdatera företagets powerpointpresentation med årsredovisningens illustrationer och texter. Företagsledningen och säljare får en flygande start på säljsäsongen.
  • Utgå från riskavsnittet och ta initiativ till ett arbete med värderingar och etik.