Hur hållbarhetsredovisade smallcap 2018?

Hur hållbarhetsredovisade smallcap 2018?

Stora bolag får ofta mer uppmärksamhet runt sin hållbarhetskommunikation, så Sthlm Kommunikation har tillsammans med Enact Sustainable Strategies undersökt hur smallcap, dvs framtidens storbolag, rapporterade under året. 

Vi har gått igenom listans alla 99 bolag och valt ut de bästa redovisningarna utifrån tre kriterier; integration med företagets strategier, trovärdighet och fokus.

Huvudspaningarna är:

 • Redovisningarna har ökat i omfång med 30 procent, från 6 till 8 sidor
 • Allt fler bolag lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål
 • Det har blivit vanligare att presentera sitt hållbarhetsarbete utifrån ett värdeperspektiv
 • Allt fler hänvisar till olika certifieringar och medlemsskap såsom Amfori och FSC

Grattis NCAB Group, Björn Borg och PE Projektengagemang vars hållbarhetsrapporter utsågs till de bästa av de 99 smallcap bolagens.

En bra redovisning bör innehålla:

 • Kommentar från vd- eller styrelseordförande
 • Vikten av hållbarhet för företagets framgång
 • Årets höjdpunkter
 • Övergripande standard såsom GRI, Global Compact 
 • Hur företaget påverkar miljön och andra hållbarhetsaspekter i värdekedjan
 • Om intressenter och hur dialogen upprätthålls
 • Process kring val av fokusområden
 • Styrning av hållbarhetsarbetet
 • Övergripande hållbarhetsmål med koppling till de Globala Målen
 • För varje fokusområde en beskrivning av fokusområdet, metoder och standarder, utmaningar, risker och riskhantering, kvantifierbara mål och koppling till ÅRL:s skallkrav.

Beställ vår granskning genom att maila till info@sthlmkom.se

Prenumerera på nyheter

Arkivet

Bästa hållbarhetsrapport smallcap 2019

Bästa hållbarhetsrapport smallcap 2019

Large och midcap-bolag får uppmärksamhet runt sin hållbarhetskommunikation. Olika tävlingar som exempelvis Sustainable Brand Index eller FAR:s tävling för bästa hållbarhetsrapport bidrar säkert till det. I rättvisans namn har vi för andra året, tillsammans med...

Årsredovisningens omfång

Årsredovisningens omfång

Brittiska HSBC:s årsredovisning 2018 är på ofattbara 322 sidor. Jämfört med detta ligger våra svenska storbolag i lä, men Sandviks årsredovisning har ändå vuxit med drygt 3 sidor per år, från 44 sidor 1985 till 156 sidor i år och Volvos årsredovisning som var på 11...

Reuse, reduce, recycle årsredovisningen

Reuse, reduce, recycle årsredovisningen

Årsredovisningen är ett av få dokument, om inte det enda, som är godkänd av både företagsledningen och styrelsen. Strategierna är sammanfattade, målsättningar är formulerade och många pedagogiska illustrationer är framtagna. Och det har kostat pengar och många...

Projektledare inom finansiell kommunikation

Projektledare inom finansiell kommunikation

Du har erfarenhet inom IR och kommunikation och längtar efter mer frihet att påverka ditt arbete.  Sthlm Kommunikation & IR söker en projekt- och produktionsledare inom finansiell kommunikation för arbete med års- och hållbarhetsredovisningar. Vi arbetar med många...

Äntligen klara med årsredovisningen – dags att börja om igen

Äntligen klara med årsredovisningen – dags att börja om igen

Vi som vill ha kontroll och slippa dyra sista-minuten-lösningar brukar jobba med en grov tidsplan som ser ut ungefär så här: Maj/juni Intern och extern utvärdering av årets slutprodukt och processen Benchmarka mot våra peers årsredovisningar Inspiration från Best in...

Fyra onsdagsfrukostar inom IR

Fyra onsdagsfrukostar inom IR

Sthlm Kommunikation bjuder in till fyra onsdagsfrukostar med matnyttiga, konkreta lärdomar för finansiell kommunikation.