Integritetspolicy

 

  • CVn från samarbetspartners, frilansare och andra som Sthlm Kommunikation har ett intresse av att samarbeta med förvaras så länge som bolaget anser att behov finns.
  • Via vårt kundregister Fortnox samlar vi information om de kundkontakter vi tar. Detta register behöver vi för att kunna kontakta potentiella kunder år efter år.
  • Mail som är äldre än 3 år raderas.
  • De medarbetarna vars bild och namn förekommer på hemsidan har samtyckt till detta.
  • Alla personuppgifter som meddelas över sms eller mejl, såsom sjukanmälan, raderas inom 3 månader.
  • Anteckningar från medarbetarsamtal sparas endast om samtycke finns från medarbetaren och ej längre än 2 år.
  • Följande uppgifter hanteras internt i anställningsavtalet och delas med Sthlm Kommunikations bokföringsbyrå, revisor och Skatteverket: Namn, adress, personnummer, bankkonto, anställningsvillkor.
  • Känsliga uppgifter såsom löneuppgifter och anställningsavtal förvaras låst.
  • I vår e-postavsändare har vi lagt in information om att e-post som skickas till Sthlm Kommunikation kommer att behandlas enligt vår integritetspolicy.