Stora bolag får ofta mer uppmärksamhet runt sin hållbarhetskommunikation, så Sthlm Kommunikation har tillsammans med Enact Sustainable Strategies undersökt hur smallcap, dvs framtidens storbolag, rapporterade under året. 

Vi har gått igenom listans alla 99 bolag och valt ut de bästa redovisningarna utifrån tre kriterier; integration med företagets strategier, trovärdighet och fokus.

Huvudspaningarna är:

 • Redovisningarna har ökat i omfång med 30 procent, från 6 till 8 sidor
 • Allt fler bolag lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål
 • Det har blivit vanligare att presentera sitt hållbarhetsarbete utifrån ett värdeperspektiv
 • Allt fler hänvisar till olika certifieringar och medlemsskap såsom Amfori och FSC

Grattis NCAB Group, Björn Borg och PE Projektengagemang vars hållbarhetsrapporter utsågs till de bästa av de 99 smallcap bolagens.

En bra redovisning bör innehålla:

 • Kommentar från vd- eller styrelseordförande
 • Vikten av hållbarhet för företagets framgång
 • Årets höjdpunkter
 • Övergripande standard såsom GRI, Global Compact 
 • Hur företaget påverkar miljön och andra hållbarhetsaspekter i värdekedjan
 • Om intressenter och hur dialogen upprätthålls
 • Process kring val av fokusområden
 • Styrning av hållbarhetsarbetet
 • Övergripande hållbarhetsmål med koppling till de Globala Målen
 • För varje fokusområde en beskrivning av fokusområdet, metoder och standarder, utmaningar, risker och riskhantering, kvantifierbara mål och koppling till ÅRL:s skallkrav.

Beställ vår granskning genom att maila till info@sthlmkom.se