Anders Schmidt, fd Creative Director på Intellecta, numera på Uniform, ingår sedan en tid tillbaka i vårt nätverk.