Sthlm Kommunikation och KAN i Malmö bjuder in till frukost om hur öka nyttan med årsredovisningen genom att ta fram en onepager.