En fotnot om Panikfri kriskommunikation

Den 6 september höll vi ett webbinar på temat Panikfri kriskommunikation med Hans Uhrus som ingår i Sthlm Kommunikations breda nätverk.

Framgångsrik kriskommunikation

De viktigaste faktorerna för att lyckas med kriskommunikation är att ha en beredskap som innefattar en kriskommunikationsplan och att man agerar snabbt samt att man är tillgänglig.

Krisen kommer oftast snabbt och oväntat och om du har en bra beredskap ökar dina chanser att kunna hantera kriskommunikationen framgångsrikt. Det ska finnas en utsedd krisgrupp som vanligtvis består av tre personer. Oftast är det vd, kommunikationsansvarig samt en person från HR eller en person som är väl insatt i den operativa verksamheten.

Det ska finnas en kriskommunikationsplan som beskriver vilka som ingår i krisgruppen, vem som är personens talesperson. Talespersonen måste vara medietränad och om man inte har mycket god vana av mediekontakter är det klokt att medieträna en till två gånger per år. Det är även klokt om foto på talespersonen finns lättillgänglig för media, exempelvis på hemsidan eller i nyhetsrummet.

Genom att göra en genomlysning av de mest tänkbara kriserna skapar man en god beredskap. Vad kan hända och hur hanterar företaget detta? Ta fram tänkbara frågor och svar samt de grundläggande budskapen.

Förberedelse är A och O

  1. Ha en omvärldsbevakning som kan följa vad som publiceras, både i media och i sociala medier.
  2. Säkerställ att det finns rutiner för hur all personal snabbt ska kunna nås med information.
  3. Förbered så att det finns en loggbok samt bestäm vem som ska uppdatera den.

Om krisen är ett faktum

Var noga med att beskriva det som inträffat och vara ärlig i din kommunikation. Beskriv konsekvenserna av det inträffade och även hur eventuella förändringar kommer att göras för att det inträffade inte ska kunna ske igen.

Snabbhet i kommunikationen är viktig och det är också viktigt att vara tillgänglig för media.

För att lyckas med kriskommunikationen är det klokt att öva på sin kriskommunikation, exempelvis två gånger per år. Många företag ser värdet av att ta in en utomstående expert, både för att kunna bygga sin egen kompetens och för att få externa ögon på hur verksamheten och hur kommunikationen uppfattas.

Material från webbinariet:

Länk till inspelning (TEAMS)
Framgångsrik kriskommunikation (texten ovan som PDF)

Vill du höra mer om våra tjänster, anmäla dig till framtida seminarier, eller prenumerera på vårt nyhetsbrev? Hör av dig redan idag!

info@sthlmkom.se
08-410 076 05

Hans Uhrus

Hans Uhrus ingår i Sthlm Kommunikations nätverk av rådgivare och konsulter och har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation. Han har arbetat som kommunikationsdirektör, presschef, näringspolitisk chef och IR-chef samt utbildat inom kommunikation. Hans åtar sig interimsuppdrag under lång och kort tid samt stödjer företag med aktiv krishantering, utveckling av företags kommunikation, medie- och presentations-träning samt tar operativa uppdrag. Hans erbjuder även en Kriskommunikationsförsäkring för att öka beredskapen inför eventuellt kommande mediala kriser.