• Downloads

 • Tjänsteerbjudande inom hållbarhetsrapportering
  CSRD Readiness

  Vi hjälper er att förbereda er inför EU:s nya direktiv och förordningar kopplat till hållbarhetsrapportering, med fokus på CSRD. Läs mer om vårt erbjudande här.

  Ladda ner

  Tjänsteerbjudande inom hållbarhetsrapportering
  Samla och bearbeta data

  Vi hjälper er att implementera effektiva processer och rutiner för insamling, analys och bearbetning av hållbarhetsdata tillsammans med vår samarbetspartner Evaluate. Läs mer om vårt erbjudande här.

  Ladda ner

  Tjänsteerbjudande inom hållbarhetsrapportering
  Hållbarhetsrapport

  Vi hjälper er att utforma er hållbarhetsrapport. Läs mer om vårt erbjudande här.

  Ladda ner

  Tjänsteerbjudande inom hållbarhetsrapportering
  Styrande dokument

  Vi hjälper er att ta fram uppförandekoder och policyer. Läs mer om vårt erbjudande här.

  Ladda ner

  Tjänsteerbjudande inom hållbarhetsrapportering
  GRI Standards

  Vi hjälper er med GRI-rapportering. Läs mer om vårt erbjudande här.

  Ladda ner

  En fotnot om strålande webcasts (Webbinar maj 2022)

  Presentationen av delårsrapporten är ett optimalt tillfälle för att presentera bolaget och uppdatera kapitalmarknaden och media om verksamheten. Här är en checklista för att undvika de vanligaste fällorna.

  Ladda ner

  En fotnot om nya GRI (Nyhetsbrev jan 2022)

  GRI 2016 blir GRI 2021

  Global Reporting Initiative (GRI) lanserar snart en rad uppdateringar i sitt världsledande ramverk. Men vad innebär dessa förändringar för bolagens hållbarhetsredovisning?

  Ladda ner

  En fotnot om ESG-ratings (Nyhetsbrev dec 2021)

  Några användbara lärdomar från vår genomgång av ESG-ratinginstitutens rapporter och hur de kan hjälpa företagets hållbarhetsarbete. 

  En sammanfattning av nya direktiv inom Sustainable Finance 2022

  Ladda ner

  En fotnot om Financial English (Nyhetsbrev dec 2021)

  Financial English
  – is the devil really in the detail?

  Läs Adam Turners kåseri om att skriva finansiell engelska

  Ladda ner

  Webbinar om ESG-ratings (dec 2021)

  Investerare och deras kreditbedömningar påverkas allt mer av ESG-ratinginstitutens rapporter som i stor utsträckning utgår från företagens hållbarhetsrapporter.

  Tillsammans med institutens representanter försökte vi bena ut vad de tittar på och hur de viktar olika aspekter.

  Ladda ner

  En fotnot om hållbarhetsrapporter (Nyhetsbrev okt 2021)

  Fler och fler tittar på er hållbarhetsrapport!

  Nyligen gjorde vi vår fjärde och årliga granskning, Bästa Hållbarhetsrapport, där vi går genom rapporterna på Nasdaqs Small Cap-lista.

  Så hur kan vi öka trovärdigheten och kvaliteten på vår hållbarhetsrapport?

  Ladda ner

  Granskning av alla Small Cap-bolags hållbarhetsredovisningar för 2020

  För fjärde året i rad redovisade Sthlm Kommunikation i september 2021 vår granskning av alla Small Cap-bolags hållbarhetsredovisningar.

  I pdf:en delar vi med oss av resultatet, om redovisningstrender och ger praktiska tips för att förbättra din hållbarhetsredovisning.

  Ladda ner

  En fotnot om Onepagerns vara eller icke vara (Nyhetsbrev april 2021)

  Förra året publicerade 30 procent av LargeCap digitala versioner av årsredovisningen och många av dem var kortversioner, onepagers. Det finns olika uppfattningar om vilken nytta en onepager gör, till vem den vänder sig och om den ens behövs. Vi blev nyfikna på argumenten för onepagern och pratade med en handfull IR-chefer.

  Ladda ner

  Webbinar om pandemin i årsredovisningen (dec 2020)

  Webbinar om hur vi i framvagnen kan vara transparenta om pandemins både positiva och negativa påverkan på vårt företag och samtidigt stärka förtroendet för bolaget?

  Ladda ner