ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR

ÅRS- OCH HÅLLBARHETS-REDOVISNINGAR

ADDNODE
ÅRSREDOVISNING 2018

APOTEKET
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

MIPS
ÅRSREDOVISNING 2018

RAMUDDEN
HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

HANZA
ÅRSREDOVISNING 2018

THULE
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

ÅRSREDOVISNINGEN – GÖR BOLAGETS AFFÄR BEGRIPLIG

En av årsredovisningens viktigaste uppgifter är att förklara hur bolaget skapar värde på ett sätt som passar en bredare grupp av intressenter. Ett annat värde är att processen med att ta fram en årsredovisning kan skapa en bredare förståelse inom företaget kring företagets strategi och handlingar.

HÅLLBARHETSRAPPORTEN – EN EXTRA KVALITETSSTÄMPEL

Många bolag både tänker hållbart och har en hållbar affärsmodell. Och fler företag berättar om sitt hållbarhetsarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och visa att man står för bra värderingar, förstå och påverka sitt fotavtryck, vara intressant för investerare som bara investerar i företag med en stark hållbarhets profil, och mer omfattande förklara olika typer av risker.

Vårt mål är att skapa års- och hållbarhetsredovisningar som gör detta på bästa möjliga sätt.

LFV
ÅRSREDOVISNING 2018

ANTICIMEX
ÅRSREDOVISNING 2018

TEAM OLIVIA
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

OK
ÅRSREDOVISNING 2018

FINGERPRINTS
ÅRSREDOVISNING 2018

ALMI
ÅRSREDOVISNING 2018

”Vi har sedan flera år ett mycket bra samarbete med Sthlm Kommunikation. De hjälper oss med formgivning och produktion av Apotekets års- och hållbarhetsredovisningar och kvartalsrapporter. Vi är mycket nöjda med resultatet och tycker att produkterna blir informativa och tydliga. Jag rekommenderar gärna Sthlm Kommunikations kompetenta team.”

JEANNETTE PERSSON, KOMMUNIKATION, APOTEKET AB

”Vi är glada över vårt fina samarbete där Sthlm Kom hjälper oss med form och projektledning. Det är ett lösningsorienterat och leveranssäkert gäng som ofta kommer med kloka inspel och synpunkter, vilket höjer nivån på slutresultatet.”

LINDA GLAUSER, KOMMUNIKATIONSANSVARIG, OK EKONOMISK FÖRENING

Vår målgrupp är omfattande och vi tycker att Sthlm Kommunikation har lyckats mycket bra med att skapa en form som speglar oss som bolag och som dessutom lockar till läsning.

MAX STRANDWITZ, VD, MIPS

STHLM KOMMUNIKATION & IR AB · KARLBERGSVÄGEN 32A · SE 113 27 STOCKHOLM
+46 8 410 076 05 · INFO@STHLMKOM.SE