Vi som vill ha kontroll och slippa dyra sista-minuten-lösningar brukar jobba med en grov tidsplan som ser ut ungefär så här:

Maj/juni

 • Intern och extern utvärdering av årets slutprodukt och processen
 • Benchmarka mot våra peers årsredovisningar
 • Inspiration från Best in Class årsredovisningar
 • I vilken utsträckning behöver nästa års ÅR förändras?

Maj/juni

 • Sätt samman projektgruppen och välj byrå
 • Vilka nya krav behöver vi uppfylla?

September/oktober

 • Detaljplanering
 • Disposition
 • Innehåll
 • Vem gör vad?
 • Tidsplan

Oktober

 • Produktionsstart

November

 • Disposition och form är lagda

December

 • Texter klara

Februari

 • Bakvagnen klar
 • Avstämningar, godkännanden

Mars/april

 • Översättningar
 • Slutproduktion
 • Tryck eller digital produktion

Juni

 • Fira!

Ring gärna om du vill växla några ord med någon av våra projektledare 
08-410 076 05 om din tidsplan.